• Imprimeix

Estadístiques

En aquest apartat trobareu estadístiques dels principals comptes de Twitter i Facebook de la Generalitat de Catalunya. Cada compte inclou l'estat actual i l'evolució temporal dels indicadors més representatius de cada xarxa social.

També inclou dades qualitatives, com ara tuits (en el cas de Twitter) i entrades (en el cas de Facebook), que més interès han tingut a la Xarxa.

Desembre 2016

Data d'actualització:  21.07.2016