• Imprimeix

Guia de serveis mòbils

La Guia de serveis mòbils de la Generalitat de Catalunya estableix unes pautes comunes per a la incorporació d'iniciatives mòbils en l'estratègia corporativa de la Generalitat.

Té per objectiu informar els organismes de la Generalitat sobre com s'ha d'enfocar la mobilitat i fer aplicar els criteris per posar a disposició de la ciutadania un nou servei mòbil.

Darrera versió: Juliol de 2015

Data d'actualització:  27.10.2016