• Imprimeix

Obtenir estadístiques

L'analítica web recull l'activitat dels ciutadans en la seva interacció i navegació pels webs. A partir d'aquest rastre es generen dades (visites, pàgines vistes, durada de la visita, etc.) que mitjançant un posterior treball d'anàlisi, han de permetre respondre preguntes com les següents:

 • El ciutadà és capaç de trobar la informació que està buscant?
 • Està satisfet amb la seva experiència?
 • Quin és el contingut més popular del web?
 • Quina àrea podem prioritzar més del que ho fem actualment?
 • Quant de temps necessita el ciutadà per trobar la informació que està buscant? Quins continguts importants poden estar faltant?

Analítica gencat és el nom que hem donat a la solució corporativa d’analítica web, basada en el programari Webtrends.

 
 

Com sol·licitar el servei

Per tal que les dades d’un determinat web o aplicació puguin ser recollides i analitzades per Analítica gencat cal prèviament haver inclòs al codi font de les pàgines la marca corresponent. Aquesta marca, específica per a cada web, es genera des de Suport gencat.

Per demanar una marca d'analítica, el responsable tècnic o funcional del projecte ha d'enviar una petició a Suport Gencat, obrint un tiquet o enviant un correu electrònic a suport@gencat.cat.

El procediment de marcatge depèn de la tecnologia amb la que estiguin construïts els webs i aplicacions: 

 • Webs incorporats al gestor Gecoplus:
  El marcatge de les pàgines es realitza des de Suport gencat.
 • Webs i aplicacions no incorporats al gestor Gecoplus:
  Suport gencat facilita el codi corresponent al responsable tècnic del projecte perquè aquest el pugui incorporar a les pàgines del web o aplicació. Un cop fet, Suport gencat valida que el marcatge s’hagi realitzat correctament.

 Per cada projecte incorporat a l’eina d’analítica, cal definir tres figures responsables: 

 • Responsable funcional: canalitza les qüestions relatives a l’anàlisi dels continguts, les mètriques i els informes.
 • Responsable tècnic: canalitza les qüestions relatives a la marca i la inserció del codi d’analítica en diferents entorns.
 • Responsable de seguretat: canalitza les qüestions relatives a l’alta o baixa d’usuaris, i els permisos que aquests poden tenir, tant pel que fa a la consulta dels informes de l’eina com a la possibilitat d’obrir tiquets a Suport gencat.
Data d'actualització:  30.12.2016